Εικονοστάσι - Κελαϊδής Βασίλειος

Κελαϊδής Βασίλειος (1938)

Εικονοστάσι, 1973

Ακρυλικό σε νοβοπάν (ξύλο), 89,5 x 79 εκ.

Αρ. Έργου: Π.4554

Μοιραστείτε: