Εκ του αμφιβόλου χώρου - Ιωάννου Γιώργος

Ιωάννου Γιώργος (1926 - 2017)

Εκ του αμφιβόλου χώρου, πριν το 1979

Λάδι σε μουσαμά, 150 x 100 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5638

Μοιραστείτε: