Εκεί που δεν είναι κανείς ξανά - Ζαχαριουδάκης Μανώλης

Ζαχαριουδάκης Μανώλης (1958)

Εκεί που δεν είναι κανείς ξανά, πριν το 1994

Λάδι σε χαρτόμαζα, 95 x 118 εκ.

Αρ. Έργου: Π.8887

Μοιραστείτε: