Ελιές - Αναγνωστοπούλου Βρανίκα Μαρία

Αναγνωστοπούλου Βρανίκα Μαρία (1902 - 1971)

Ελιές, 1936

Υδατογραφία σε χαρτί, 50 x 36 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Παιδείας

Αρ. Έργου: Π.3877

Μοιραστείτε: