Ελιές - Μαλέας Κωνσταντίνος

Μαλέας Κωνσταντίνος (1879 - 1928)

Ελιές, 1920 - 1922

Λάδι σε χαρτόνι, 31,5 x 38 εκ.

Κληροδότημα Φωτεινής (Φιφής) Στυλιανίδου

Αρ. Έργου: Π.8919
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: