Εμφύλιος πόλεμος, λεπτομέρεια. Ο νεκρός - Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος)

Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος) (1914 - 1985)

Εμφύλιος πόλεμος, λεπτομέρεια. Ο νεκρός, 1961

Ξυλογραφία σε χαρτί, 74 x 155 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3080/β

Μοιραστείτε: