Εμφύλιος πόλεμος, λεπτομέρεια. Οι γυναίκες - Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος)

Τάσσος (Αλεβίζος Αναστάσιος) (1914 - 1985)

Εμφύλιος πόλεμος, λεπτομέρεια. Οι γυναίκες, 1961

Ξυλογραφία σε χαρτί, 79,2 x 59 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3080/α

Μοιραστείτε: