Ένας πικαδόρ πέφτει από το άλογο του κάτω από τον ταύρο - Goya y Lucientes Francisco

Goya y Lucientes Francisco (1746 - 1828)
Γκόγια υ Λουθιέντες Φρανθίσκο

Ένας πικαδόρ πέφτει από το άλογο του κάτω από τον ταύρο, 1855

Από τη σειρά "Ταυρομαχία" ("Tauromaquia")

Οξυγραφία και ακουατίντα σε χαρτί, 25 x 35 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2457/26

Μοιραστείτε: