Έπαυλη Καλαμάρη, πρώην θερινή κατοικία του Τσίλλερ στην Κηφισιά. Κύρια και πλάγια όψη, κάτοψη ισογείου και ορόφου με τη στέγη - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Έπαυλη Καλαμάρη, πρώην θερινή κατοικία του Τσίλλερ στην Κηφισιά. Κύρια και πλάγια όψη, κάτοψη ισογείου και ορόφου με τη στέγη, 1896

Υδατογραφία σε χαρτί, 40 x 53 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.129

Μοιραστείτε: