Επισκέπτης - Κουζούνης Ευάγγελος

Κουζούνης Ευάγγελος (1944 - 2020)

Επισκέπτης, πριν το 1978

Μικτή τεχνική, 145 x 70 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5581

Μοιραστείτε: