Επίσκοπος που θεραπεύει - Φλαμανδική σχολή

Φλαμανδική σχολή

Επίσκοπος που θεραπεύει, τέλος 18ου αι.

Πένα, πινέλο, αραιωμένο μελάνι σε χρωματιστό χαρτί, 34,6 x 18 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.931

Μοιραστείτε: