Ερεθίζουν άλλον με κάπα μέσα σε περίφραξη - Goya y Lucientes Francisco

Goya y Lucientes Francisco (1746 - 1828)
Γκόγια υ Λουθιέντες Φρανθίσκο

Ερεθίζουν άλλον με κάπα μέσα σε περίφραξη, 1855

Από τη σειρά "Ταυρομαχία" ("Tauromaquia")

Οξυγραφία και ακουατίντα σε χαρτί, 25 x 35,3 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2457/4

Μοιραστείτε: