Εργατικό ατύχημα - Μπότσογλου Χρόνης

Μπότσογλου Χρόνης (1941 - 2022)

Εργατικό ατύχημα, πριν το 1976

Τέμπερα σε χαρτί, 100 x 176 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5126/1-2

Μοιραστείτε: