“Εργατίναι ή Θερισταί (Μίλων και Βουκαίος)” (Χ) - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

“Εργατίναι ή Θερισταί (Μίλων και Βουκαίος)” (Χ), 1954

Θεοκρίτου "Ειδύλλια"

Οξυγραφία και ακουατίντα σε χαρτί, 17,5 x 12,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1949

Μοιραστείτε: