Εργοστάσια στο κανάλι - Σικελιώτης Γιώργος

Σικελιώτης Γιώργος (1917 - 1984)

Εργοστάσια στο κανάλι, 1974

Λινόλεουμ σε χαρτί, 74,5 x 58 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5158

Μοιραστείτε: