Εργοστάσιο στο κανάλι - Σικελιώτης Γιώργος

Σικελιώτης Γιώργος (1917 - 1984)

Εργοστάσιο στο κανάλι, 1974

"Παλιά Αγγλία"

Επιζωγραφισμένο λινόλεουμ σε χαρτί, 74,5 x 10,6 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5170

Μοιραστείτε: