Έρως-Ψυχή - Λεκάκης Μιχάλης

Λεκάκης Μιχάλης (1907 - 1987)

Έρως-Ψυχή, 1958 - 1979

Φτελιά, 202 x 83 x 63 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.5956

Μοιραστείτε: