Ερυθρόμορφοι κύλικες, ερυθρόμορφα ταφικά κτερίσματα από την Αίγινα - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ερυθρόμορφοι κύλικες, ερυθρόμορφα ταφικά κτερίσματα από την Αίγινα, 1862

Μολύβι σε χαρτί, 49,5 x 39 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.374

Μοιραστείτε: