Εσωτερικό καφενείου - Βασιλείου Σπύρος

Βασιλείου Σπύρος (1903 - 1985)

Εσωτερικό καφενείου, 1959

Τέμπερα σε χαρτόνι, 51 x 72 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.2322

Μοιραστείτε: