Εσωτερικό με δύο γυμνές φιγούρες - Μόραλης Γιάννης

Μόραλης Γιάννης (1916 - 2009)

Εσωτερικό με δύο γυμνές φιγούρες, 1956

Μολύβι σε χαρτί

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.7983/1

Μοιραστείτε: