Εσωτερικό σπιτιού - Λύτρας Νικηφόρος

Λύτρας Νικηφόρος (1832 - 1904)

Εσωτερικό σπιτιού, 1879

Λάδι σε μουσαμά, 59 x 49 εκ.

Κληροδότημα Αντωνίου Μπενάκη

Αρ. Έργου: Π.2152
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: