Εσωτερικό του επωνομαζόμενου Tempio della Tosse κοντά στο Τίβολι - Piranesi Giambattista

Piranesi Giambattista (1720 - 1778)
Πιρανέζι Τζιαμπαττίστα

Εσωτερικό του επωνομαζόμενου Tempio della Tosse κοντά στο Τίβολι, 1764

"Όψεις της Ρώμης" ("Vedute di Roma"), φύλλο LXX

Οξυγραφία σε χαρτί, 74 x 73,7 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2511

Μοιραστείτε: