Εσωτερικό - Καραβούζης Σαράντης

Καραβούζης Σαράντης (1938 - 2011)

Εσωτερικό, 1989

Έγχρωμη λιθογραφία σε χαρτί

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10115

Μοιραστείτε: