Εσταυρωμένος - Rouault Georges

Rouault Georges (1871 - 1958)
Ρουώ Ζώρζ

Εσταυρωμένος

Λιθογραφία σε χαρτί, 65 x 50,4 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2387

Μοιραστείτε: