[Εθνικό] Χημείο. Οδός Σόλωνος και Μαυρομιχάλη. Κάτοψη 1ου ορόφου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

[Εθνικό] Χημείο. Οδός Σόλωνος και Μαυρομιχάλη. Κάτοψη 1ου ορόφου, 1885

Κόκκινο μελάνι, υδατόχρωμα σε χαρτί, 46 x 65,5 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.36

Μοιραστείτε: