[Εθνικό] Χημείο. Οδός Σόλωνος και Μαυρομιχάλη. Κύρια όψη, εγκάρσια τομή, αρχική μορφή πριν την προσθήκη - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

[Εθνικό] Χημείο. Οδός Σόλωνος και Μαυρομιχάλη. Κύρια όψη, εγκάρσια τομή, αρχική μορφή πριν την προσθήκη, 1885

Υδατογραφία σε χαρτί, 53 x 86,7 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.429

Μοιραστείτε: