[Εθνικό] Χημείο. Οδός Σόλωνος & Μαυρομιχάλη. Διαμήκης τομή - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

[Εθνικό] Χημείο. Οδός Σόλωνος & Μαυρομιχάλη. Διαμήκης τομή, 1887

Μελάνι, κόκκινο χρώμα σε χαρτί, 43 x 60 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.37

Μοιραστείτε: