Εξώφυλλο λευκώματος Βολάρ “Τοπία και Εσωτερικά” - Vuillard Edouard

Vuillard Edouard (1868 - 1940)
Βυγιάρ Εντουάρ

Εξώφυλλο λευκώματος Βολάρ “Τοπία και Εσωτερικά”, 1899

Aπό το "Λεύκωμα Βολάρ"

Έγχρωμη λιθογραφία σε χαρτί, 52,5 x 41,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2396

Μοιραστείτε: