Φαίδρα - Ραφτοπούλου Μπέλλα

Ραφτοπούλου Μπέλλα (1902 - 1992)

Φαίδρα, [μετά το 1960]

Μπρούντζος και σχιστόλιθος, 56,5 x 30 x 22 εκ.

Κληροδότημα Μπέλλας Ραφτοπούλου

Αρ. Έργου: Π.8708

Μοιραστείτε: