Φουστανελάς - Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ)

Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) (1873 - 1934)

Φουστανελάς

Λαδοτέμπερα σε ξύλο

Αρ. Έργου: Π.6680
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: