Φουστανελλοφόροι χορευτές - Βρυζάκης Θεόδωρος

Βρυζάκης Θεόδωρος (1814 ή 1819 - 1878)

Φουστανελλοφόροι χορευτές

Μολύβι σε χαρτί, 19 x 27 εκ.

Δωρεά Ζαχαρία Παπαντωνίου

Αρ. Έργου: Π.5

Μοιραστείτε: