Φρούτα - Linard Jacques, απόδοση

Linard Jacques, απόδοση
Λινάρ Ζακ , απόδοση

Φρούτα, π. 1630-1635

Λάδι σε ξύλο, 24 x 36 εκ.

Δωρεά Πολυτεχνείου

Αρ. Έργου: Π.785

Μοιραστείτε: