Φτερά - Παπά Αγλαΐα

Παπά Αγλαΐα (1904 - 1984)

Φτερά, 1963 - 1967

Λάδι σε ξυλοτέξ, 71,5 x 99 εκ.

Δωρεά Margot Jeeman

Αρ. Έργου: Π.7109

Μοιραστείτε: