Φυλακισμένοι σε ικριώματα πάνω σε πέτρινη πλατφόρμα - Piranesi Giambattista

Piranesi Giambattista (1720 - 1778)
Πιρανέζι Τζιαμπαττίστα

Φυλακισμένοι σε ικριώματα πάνω σε πέτρινη πλατφόρμα, 1760

"Φανταστικές φυλακές" ("Carceri d'invenzione"), φύλλο Χ

Οξυγραφία και χαλκογραφία σε χαρτί, 53,5 x 74 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2510

Μοιραστείτε: