Φύλλο με δώδεκα αρχαία νομίσματα - Delacroix Eugene

Delacroix Eugene (1798 - 1863)
Ντελακρουά Εζέν

Φύλλο με δώδεκα αρχαία νομίσματα, 1825

Λιθογραφία σε χαρτί, 27 x 35 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2463

Μοιραστείτε: