Γελοία τρέλα [Από τη Πόλη έρχομαι και στην Κορφή κανέλλα] - Goya y Lucientes Francisco

Goya y Lucientes Francisco (1746 - 1828)
Γκόγια υ Λουθιέντες Φρανθίσκο

Γελοία τρέλα [Από τη Πόλη έρχομαι και στην Κορφή κανέλλα], 1864

Από τη σειρά "Τρέλες-Οι Παροιμίες" ("Disparates-Los Proverbios")

Οξυγραφία και ακουατίντα σε χαρτί, 24,4 x 34,9 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3499/3

Μοιραστείτε: