Γεώργιος Μαυρομιχάλης - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Γεώργιος Μαυρομιχάλης, 1829

Λιθογραφία σε χαρτί, 29 x 23 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/ΓV/ιζ
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: