Γερμανίδα σε εσωτερικό δωματίου - Φλωρά Καραβία Θάλεια

Φλωρά Καραβία Θάλεια (1871 - 1960)

Γερμανίδα σε εσωτερικό δωματίου

Λάδι σε χαρτόνι, 41 x 51 εκ.

Δωρεά οικογένειας Λάζαρου Χρ. Φλωρά

Αρ. Έργου: Π.4683
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: