Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Κάτοψη ισογείου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Κάτοψη ισογείου, 1887

Μολύβι και κόκκινο χρώμα σε χαρτί, 61,8 x 44,5 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.74

Μοιραστείτε: