Γονυπετείς στρατιωτικοί προ θαύματος - Fiorini Giovanni-Batista, νέος

Fiorini Giovanni-Batista, νέος (1540 - 1660)

Γονυπετείς στρατιωτικοί προ θαύματος, 17ος αιώνας

Πένα, πινέλο, αραιωμένο μελάνι σε χαρτί, 17,1 x 22,4 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.331

Μοιραστείτε: