Γριά κυρία - Guevara Alvaro

Guevara Alvaro (1894 - 1951)
Γκουεβάρα Αλβάρο

Γριά κυρία, πριν το 1944

Λάδι σε μουσαμά, 98 x 68 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.1742

Μοιραστείτε: