Γυμνό - Μπουζιάνης Γιώργος

Μπουζιάνης Γιώργος (1885 - 1959)

Γυμνό, 1931

Υδατόχρωμα και μολύβι σε χαρτί, 58 x 33,6 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3415

Μοιραστείτε: