Γυναίκα με στάμνα - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Γυναίκα με στάμνα, 1965

Λιθογραφία σε χαρτί, 33,9 x 30,2 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4861

Μοιραστείτε: