Γυναίκα με υψωμένα χέρια, Β΄όψη: Διάφορα σχέδια (κεφαλή Βενιζέλου;) - Χαλεπάς Γιαννούλης

Χαλεπάς Γιαννούλης (1851 - 1938)

Γυναίκα με υψωμένα χέρια, Β΄όψη: Διάφορα σχέδια (κεφαλή Βενιζέλου;), 1930 - 1938

Μολύβι κόπιας σε χαρτί, 50 x 35 εκ.

Αρ. Έργου: Π.11638

Μοιραστείτε: