Γυναίκα που διαβάζει επιστολή - Ξυδιάς Νικόλαος

Ξυδιάς Νικόλαος (1828 - 1909)

Γυναίκα που διαβάζει επιστολή

Λάδι σε χαρτόνι, 40 x 32 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.75

Μοιραστείτε: