Γυναίκα στο Καβούρι - Φασιανός Αλέκος

Φασιανός Αλέκος (1935 - 2022)

Γυναίκα στο Καβούρι, 1970

Λάδι σε μουσαμά, 160 x 129 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών

Αρ. Έργου: Π.4136

Μοιραστείτε: