Γυναικεία κεφάλια, φεύγουν μέσα από θαλασσινούς βράχους - Γουναρόπουλος Γεώργιος

Γουναρόπουλος Γεώργιος (1890 - 1977)

Γυναικεία κεφάλια, φεύγουν μέσα από θαλασσινούς βράχους, 1956

Λάδι σε ξυλοτέξ, 81 x 116 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4732

Μοιραστείτε: