Γυναικεία μορφή πάνω σε βράχο σε θαλασσινό τοπίο - Γουναρόπουλος Γεώργιος

Γουναρόπουλος Γεώργιος (1890 - 1977)

Γυναικεία μορφή πάνω σε βράχο σε θαλασσινό τοπίο, 1963

Λάδι σε ξυλοτέξ, 122 x 170 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4728

Μοιραστείτε: