Γυναικείο γυμνό - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Γυναικείο γυμνό, 1965

Λινόλεουμ σε χαρτί, 49,8 x 32,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4867

Μοιραστείτε: