Γυναίκες στο Βασιλικό κήπο - Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος

Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος (1881 - 1955)

Γυναίκες στο Βασιλικό κήπο, 1937

Λάδι σε μουσαμά επικολλημένο σε χαρτόνι, 28,6 x 44,7 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.456

Μοιραστείτε: